"time becoming" — Słownik kolokacji angielskich

time becoming kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stawanie się czasu
  1. time rzeczownik + become czasownik
    Silna kolokacja

    He established his own practice, at the same time becoming active in the local Democratic party.

    Podobne kolokacje: