BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"time watching" — Słownik kolokacji angielskich

time watching kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzenie czasu
  1. time rzeczownik + watch czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Usually about 8 to 12 people watch at any one time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo