"time leaving" — Słownik kolokacji angielskich

time leaving kolokacja
Popularniejsza odmiana: time leaves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzenie czasu
  1. time rzeczownik + leave czasownik
    Luźna kolokacja

    A few hours later, with still time left before the dark came down, the position was clear enough.

    Podobne kolokacje: