"time coming" — Słownik kolokacji angielskich

time coming kolokacja
Popularniejsza odmiana: time comes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybycie czasu
  1. time rzeczownik + come czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The role of A has been a long time coming.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo