"time lets" — Słownik kolokacji angielskich

time lets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okresy wynajmu czasu
  1. time rzeczownik + let czasownik
    Silna kolokacja

    He either ran the time too close, or simply let the thing fall.

    Podobne kolokacje: