"Time runs" — Słownik kolokacji angielskich

Time runs kolokacja
Popularniejsza odmiana: time runs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas biegnie
  1. time rzeczownik + run czasownik
    Silna kolokacja

    Since she is living, let the time run on To good or bad.

    Podobne kolokacje: