"time runs" — Słownik kolokacji angielskich

time runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas biegnie
  1. time rzeczownik + run czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since she is living, let the time run on To good or bad.

    Podobne kolokacje: