"Time names" — Słownik kolokacji angielskich

Time names kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Imiona czasu
  1. time rzeczownik + name czasownik
    Silna kolokacja

    Time has named it as one of 10 ideas that will change the world.

    Podobne kolokacje: