"Time shows" — Słownik kolokacji angielskich

Time shows kolokacja
Popularniejsza odmiana: time shows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas pokazuje
  1. time rzeczownik + show czasownik
    Luźna kolokacja

    Time will show us if they were right or wrong.

    Podobne kolokacje: