"time shows" — Słownik kolokacji angielskich

time shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas pokazuje
  1. time rzeczownik + show czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Time will show us if they were right or wrong.

    Podobne kolokacje: