"time hits" — Słownik kolokacji angielskich

time hits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas uderza
  1. time rzeczownik + hit czasownik
    Silna kolokacja

    He was quite successful in business, but hard times hit.

    Podobne kolokacje: