"time letting" — Słownik kolokacji angielskich

time letting kolokacja
Popularniejsza odmiana: time lets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajem czasu
  1. time rzeczownik + let czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He either ran the time too close, or simply let the thing fall.

    Podobne kolokacje: