"time listening" — Słownik kolokacji angielskich

time listening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słuchanie czasu
  1. time rzeczownik + listen czasownik
    Silna kolokacja

    I did not spend my time listening to Steps either.

    Podobne kolokacje: