"Time refers" — Słownik kolokacji angielskich

Time refers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas odnosi się
  1. time rzeczownik + refer czasownik
    Silna kolokacja

    Free time refers to the period when one is off.

    Podobne kolokacje: