"time approaches" — Słownik kolokacji angielskich

time approaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejścia czasu
  1. time rzeczownik + approach czasownik
    Silna kolokacja

    Things were happening, deep down, and the time was fast approaching when something would have to be done about that.

    Podobne kolokacje: