"time proving" — Słownik kolokacji angielskich

time proving kolokacja
Popularniejsza odmiana: time proves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udowadnianie czasu
  1. time rzeczownik + prove czasownik
    Luźna kolokacja

    Time alone would prove them right or wrong on that.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo