"time learning" — Słownik kolokacji angielskich

time learning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka czasu
  1. time rzeczownik + learn czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    I spent a certain amount of time learning my trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo