"time becomes" — Słownik kolokacji angielskich

time becomes kolokacja
Popularniejsza odmiana: time becoming
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas staje się
  1. time rzeczownik + become czasownik
    Luźna kolokacja

    He established his own practice, at the same time becoming active in the local Democratic party.

    Podobne kolokacje: