"time reaching" — Słownik kolokacji angielskich

time reaching kolokacja
Popularniejsza odmiana: time reaches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dochodzenie czasu
  1. time rzeczownik + reach czasownik
    Luźna kolokacja

    It may take little more time to reach a final decision.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo