"time reaches" — Słownik kolokacji angielskich

time reaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas dochodzi
  1. time rzeczownik + reach czasownik
    Silna kolokacja

    It may take little more time to reach a final decision.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo