"time allowing" — Słownik kolokacji angielskich

time allowing kolokacja
Popularniejsza odmiana: time allows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwalanie czasu
  1. time rzeczownik + allow czasownik
    Luźna kolokacja

    He'd made a decision, and time did not allow for any other course.

    Podobne kolokacje: