"time dealing" — Słownik kolokacji angielskich

time dealing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): handel czasu
  1. time rzeczownik + deal czasownik
    Silna kolokacja

    Change is something people have a hard time dealing with.

    Podobne kolokacje: