"time wins" — Słownik kolokacji angielskich

time wins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wygrywa
  1. time rzeczownik + win czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was same in 1994, this time with one win more.

    Podobne kolokacje: