"Time quotes" — Słownik kolokacji angielskich

Time quotes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas cytuje
  1. time rzeczownik + quote czasownik
    Silna kolokacja

    "They don't want this to be seen like an act of terrorism," Time quoted him as saying.

    Podobne kolokacje: