"time winning" — Słownik kolokacji angielskich

time winning kolokacja
Popularniejsza odmiana: time wins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wygrywając
  1. time rzeczownik + win czasownik
    Zwykła kolokacja

    It was same in 1994, this time with one win more.

    Podobne kolokacje: