"time trying" — Słownik kolokacji angielskich

time trying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbowanie czasu
  1. time rzeczownik + try czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He looked at her for a long time trying to find something to say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo