"Time spends" — Słownik kolokacji angielskich

Time spends kolokacja
Popularniejsza odmiana: time spends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas wydaje
  1. time rzeczownik + spend czasownik
    Zwykła kolokacja

    You can also set up a way to record the time spent working with a program.

    Podobne kolokacje: