"Time ranks" — Słownik kolokacji angielskich

Time ranks kolokacja
Popularniejsza odmiana: ranked by the Pittsburgh Times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stopnie czasu
  1. time rzeczownik + rank czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last year, his best time of 45.27 ranked him only 39th-fastest in the world, 19th among Americans.

    Podobne kolokacje: