"time moves" — Słownik kolokacji angielskich

time moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas rusza się
  1. time rzeczownik + move czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Great car for its time, even if the times had moved on.

    Podobne kolokacje: