"time waiting" — Słownik kolokacji angielskich

time waiting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas czekając
  1. time rzeczownik + wait czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The next time they took me to the room, a man and a woman were waiting.

    Podobne kolokacje: