"time progresses" — Słownik kolokacji angielskich

time progresses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas posuwa się do przodu
  1. time rzeczownik + progress czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Be sure to shape course of the game as time progresses over a few days and weeks.

    Podobne kolokacje: