"time refers" — Słownik kolokacji angielskich

time refers kolokacja
Popularniejsza odmiana: Time refers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas odnosi się
  1. time rzeczownik + refer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Free time refers to the period when one is off.

    Podobne kolokacje: