"time spending" — Słownik kolokacji angielskich

time spending kolokacja
Popularniejsza odmiana: time spends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki czasu
  1. time rzeczownik + spend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You can also set up a way to record the time spent working with a program.

    Podobne kolokacje: