"time reads" — Słownik kolokacji angielskich

time reads kolokacja
Popularniejsza odmiana: time reading
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lektury czasu
  1. time rzeczownik + read czasownik
    Luźna kolokacja

    Don't they take the time to read the words on my door?

    Podobne kolokacje: