"time elapsing" — Słownik kolokacji angielskich

time elapsing kolokacja
Popularniejsza odmiana: time elapses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upływanie czasu
  1. time rzeczownik + elapse czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A very long time has elapsed since your last report.

    Podobne kolokacje: