"time slipping" — Słownik kolokacji angielskich

time slipping kolokacja
Popularniejsza odmiana: time slips
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnięcie się czasu
  1. time rzeczownik + slip czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mother above, how could the time have slipped away from her so quickly?

    Podobne kolokacje: