BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
2. say for the time = powiedz przez czas say for the time
3. show for the time = widowisko przez czas show for the time
7. reflect time = odzwierciedlij czas reflect time
10. tell for the time = powiedz przez czas tell for the time
11. reflect at the time = odzwierciedlij wtedy reflect at the time
13. report for the time = raport przez czas report for the time
14. say of one's time = mówić z czyjś czas say of one's time
16. time drawn = czas narysowany time drawn
17. state times = czasy państwowe state times
19. reflect on one's time = zastanawiać się czyjś czas reflect on one's time
21. announce for the time = ogłoś przez czas announce for the time
22. introduce in time = przedstaw na czas introduce in time
23. announce in time = ogłoś na czas announce in time
24. depict times = przedstaw czasy depict times
25. warn times = ostrzeż czasy warn times
26. draw for the time = narysuj czasowi draw for the time
27. show during one's time = widowisko podczas czyjś czas show during one's time
28. account for one's time = konto dla czyjś czas account for one's time
29. testify for the time = świadcz na korzyść czasu testify for the time
31. declare for the time = opowiedz się za czasem declare for the time
32. explain for the time = wyjaśnij przez czas explain for the time
33. time designated = czas wyznaczył time designated
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.