"tell the Times" — Słownik kolokacji angielskich

tell the Times kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the New Times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Czasy
  1. tell czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No one had to be told even the first time to hit the door.

    Podobne kolokacje: