"tell the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

tell the New Times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Nowe Czasy
  1. tell czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No one had to be told even the first time to hit the door.

    Podobne kolokacje: