BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 114
1. rough time = kłopoty, problemy, trudności rough time
2. mean time = średni czas mean time
3. stressful time = stresujący czas stressful time
4. harsh time = surowy czas harsh time
5. tight time = ograniczony czas tight time
6. bitter time = gorzki czas bitter time
7. unpleasant time = nieprzyjemny czas unpleasant time
(18) extra, additional, standby
Kolokacji: 3
(30) Roman, pre-roman, Viking
Kolokacji: 3
(34) ideal, perfect
Kolokacji: 2
(35) busy, hands-on, active
Kolokacji: 3
(36) due, unpaid
Kolokacji: 2
(41) different, similar
Kolokacji: 2
(43) happy, sad, unhappy, tragic
Kolokacji: 4
(47) Irish, Celtic
Kolokacji: 2
(48) final, finishing
Kolokacji: 2
(52) local, world-record, national
Kolokacji: 3
(53) regular, official, prescribed
Kolokacji: 3
(56) personal, private
Kolokacji: 2
(59) available, relevant, open
Kolokacji: 3
(61) necessary, required
Kolokacji: 2
(62) biblical, apostolic
Kolokacji: 2
(66) scheduled, unscheduled
Kolokacji: 2
(67) awful, amazing, unexpected
Kolokacji: 3
(68) Neolithic, Paleolithic
Kolokacji: 2
(70) minimum, maximum, minimal
Kolokacji: 3
(73) linear, slack, running
Kolokacji: 3
(76) favorite, popular
Kolokacji: 2
(80) British, major, All-star
Kolokacji: 3
(82) fixed, pre-set
Kolokacji: 2
(83) bloody, fucking
Kolokacji: 2
(84) miserable, poor, uncomfortable
Kolokacji: 3
(85) successive, daily, weekly
Kolokacji: 3
(86) feudal, social
Kolokacji: 2
(87) suitable, legal
Kolokacji: 2
(88) sick, crazy, warm, strong
Kolokacji: 4
(89) imperial, Napoleonic, Egyptian
Kolokacji: 3
(91) optimum, optimal
Kolokacji: 2
(92) dry, austere, empty, rainy
Kolokacji: 4
(93) solar, sidereal
Kolokacji: 2
(94) pre-Islamic, pagan
Kolokacji: 2
(95) predetermined, preset
Kolokacji: 2
(96) absolute, arbitrary, relative
Kolokacji: 3
(97) magical, magic
Kolokacji: 2
(98) damn, goddamn
Kolokacji: 2
(99) Christian, daylight-saving
Kolokacji: 2
(100) jolly, merry, festive, joyous
Kolokacji: 4
(101) prominent, marked
Kolokacji: 2
(102) Edwardian, Jacobean
Kolokacji: 2
(103) traumatic, harrowing
Kolokacji: 2
(104) compensatory, Talmudic, helluva
Kolokacji: 3
(106) devoted, sacred
Kolokacji: 2
(108) primeval, initial
Kolokacji: 2
(109) Mycenaean, Babylonian
Kolokacji: 2
(110) lively, driving
Kolokacji: 2
(111) known, given
Kolokacji: 2
(112) Indian, Aztec
Kolokacji: 2
(113) sleepy, weary
Kolokacji: 2
(114) dynastic, Carolingian
Kolokacji: 2
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.