"wrong time" — Słownik kolokacji angielskich

wrong time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły czas
  1. wrong przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You just happened to look up at the wrong time.

    Podobne kolokacje: