"time factor" — Słownik kolokacji angielskich

time factor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czynnik czasu
  1. time rzeczownik + factor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It's a long way to go for very little, plus the time factor in.

    Podobne kolokacje: