"time thing" — Słownik kolokacji angielskich

time thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz czasu
  1. time rzeczownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The government soon realized that this time, however, things were different.

    Podobne kolokacje: