"Time reporter" — Słownik kolokacji angielskich

Time reporter kolokacja
Popularniejsza odmiana: Times reporter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Reporter czasu
  1. time rzeczownik + reporter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And then, for the second or third time already this morning, the Times reporter couldn't believe what she was seeing.

    Podobne kolokacje: