"times people" — Słownik kolokacji angielskich

times people kolokacja
Popularniejsza odmiana: time people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasy ludzie
  1. time rzeczownik + people rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many times people talk about these things but they've never.

    Podobne kolokacje: