"time people" — Słownik kolokacji angielskich

time people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie czasu
  1. time rzeczownik + people rzeczownik
    Silna kolokacja

    She'd seen too many people of her own time do exactly the same, and with far less reason.

    Podobne kolokacje: