"New York Times Neediest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): New York Times Najbiedniejszy
  1. time rzeczownik + Neediest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She sent $100 to The New York Times Neediest Cases Fund.

    Podobne kolokacje:

podobne do "New York Times Neediest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "New York Times Neediest" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
przymiotnik
New York , New York City , NYC (skrót) , NY (skrót) = nowojorski
nazwa własna

podobne do "New York Times Neediest" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "New York Times Neediest" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
Yankee Stadium (stadion drużyny baseballowej New York Yankees) = Yankee Stadium