"time record" — Słownik kolokacji angielskich

time record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zapis
  1. time rzeczownik + record rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The last two subsequently beat the Soviet all time record of ticket sales.

    Podobne kolokacje: