"Times newspaper" — Słownik kolokacji angielskich

Times newspaper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czasy gazeta
  1. time rzeczownik + newspaper rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was a sort of intelligent guess by a committee,' he told the Times newspaper.

    Podobne kolokacje: