"time commitment" — Słownik kolokacji angielskich

time commitment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobowiązanie czasu
  1. time rzeczownik + commitment rzeczownik
    Silna kolokacja

    The time commitment to the program, required of volunteers, is 45 minutes a week for 8 to 10 weeks.

    Podobne kolokacje: